Column

Column

Temperatura Testal

19.81 ºC

Salinidade Testal

8.98 ‰

Turbidez Testal

1.75 NTU

Column

Temperatura O Freixo

19 ºC

Salinidade O Freixo

17.72 ‰

Turbidez Freixo

339.41 NTU

Column

Nota

A 'Ecofisioloxía' fai referencia ós efectos potenciais da temperatura, salinidade e turbidez na fisioloxía e desarrollo do berberecho (Cerastoderma edule). Estes efectos foron determiñados en base a estudios en condicións de laboratorio e poden variar en condicións naturais.