Column

Column

Temperatura Testal

15.38 ºC

Salinidade Testal

27.89 ‰

Turbidez Testal

26.16 NTU

Column

Temperatura O Freixo

16.2 ºC

Salinidade O Freixo

33.53 ‰

Turbidez Freixo

666.03 NTU

Column

Nota

A 'Ecofisioloxía' fai referencia ós efectos potenciais da temperatura, salinidade e turbidez na fisioloxía e desarrollo do berberecho (Cerastoderma edule). Estes efectos foron determiñados en base a estudios en condicións de laboratorio e poden variar en condicións naturais.