Column

Column

Temperatura Testal

14.68 ºC

Salinidade Testal

22.88 ‰

Turbidez Testal

54.77 NTU

Column

Temperatura O Freixo

14.66 ºC

Salinidade O Freixo

25.1 ‰

Turbidez Freixo

297.98 NTU

Column

Nota

A 'Ecofisioloxía' fai referencia ós efectos potenciais da temperatura, salinidade e turbidez na fisioloxía e desarrollo do berberecho (Cerastoderma edule). Estes efectos foron determiñados en base a estudios en condicións de laboratorio e poden variar en condicións naturais.