Column

Column

Temperatura Testal

20.01 ºC

Salinidade Testal

0 ‰

Turbidez Testal

250.37 NTU

Column

Temperatura O Freixo

19.67 ºC

Salinidade O Freixo

28.9 ‰

Turbidez Freixo

88.12 NTU

Column

Nota

A 'Ecofisioloxía' fai referencia ós efectos potenciais da temperatura, salinidade e turbidez na fisioloxía e desarrollo do berberecho (Cerastoderma edule). Estes efectos foron determiñados en base a estudios en condicións de laboratorio e poden variar en condicións naturais.